profiel

vsie-2

luisteren naar de vraag, naar de opdrachtgever, naar het gebouw, naar mezelf 
als ontwerper en vooral ook luisteren naar wat er niet wordt gezegd.
geen oplossing bedenken voordat het probleem echt duidelijk is, eerst het eindresultaat definiëren 
en dan pas puzzelen hoe we dit kunnen realiseren.
plannen en budgetteren, vooruit bepalen wat haalbaar is en wat het benodigd budget zou moeten zijn, 
als de wens en de middelen op elkaar afgestemd zijn, dan
 kunnen we ons tijdens het project focussen op datgene waar het om gaat.
verrassen, natuurlijk vasthouden aan de uitgangspunten 
maar ook verrassen door het probleem om te draaien, 
en soms ook gewoon terug naar de ’tekentafel’ als voortschrijdend inzicht uitwijst dat het nog beter kan.
kennis door ervaring, arboregels interpreteren, programma’s van eisen opstellen, 
werkomschrijvingen maken, aanbiedingen beoordelen 
en het begeleiden van gebruikersgroepen in veranderingsprocessen zijn dagelijkse kost: de expertise die ik meeneem in elk project.
nieuwsgierig?     lees ook het artikel in de Pi