Mauritshuis

Mauritshuis

Opdrachtgever: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis
Locatie: Den Haag
Project: 
uitbreiding museum
Architect: Hans van Heeswijk
Interieur: Stephanie Gieles (i.s.m. Studio Linse en Conran)
Lichtontwerp: Hans Wolff
Grafisch ontwerp:
Reynoud Homan
Fotografie: Luuk Kramer
Prijzen: “NRP Gulden Feniks” 2015

Zakelijk directeur Victor Moussault:
“Ik kijk met een heel goed gevoel terug op de bouw”.
Die was op tijd gereed en bleef binnen het budget.
“Alle bouwers en adviseurs hebben een
prestatie van formaat geleverd”.

Het Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis in Den Haag is substantieel uitgebreid. Architect Hans van Heeswijk verbond het naastgelegen gebouw Plein 26 door middel van een ondergrondse foyer met het bestaande stadspaleis.De ondergrondse foyer ligt zes meter onder straatniveau, maar doordat het daglicht van alle kanten invalt, doet de ruimte licht en open aan.
Het interieur is ingetogen vormgegeven en de plaats en maat van de objecten zijn zorgvuldig bepaald om de bezoeker te helpen zich te oriënteren op zijn route. Naast een nieuwe congreszaal, educatieve ruimte en bibliotheek zijn de huidige museale en facilitaire functies zoals entree, winkel, restaurant en garderobe opnieuw vormgegeven en aangepast aan de eisen en wensen van de 21ste eeuw.

Rijksarchief Limburg

Rijksarchief Limburg

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst Den Haag
Locatie: Maastricht
Project:
restauratie en uitbreiding Rijksarchief Limburg
Architect: Marc van Roosmalen
Interieurontwerp: Stephanie Gieles
Fotografie: Oerlemans van Reeken studio
Prijzen: “Victor de Stuersprijs” 1997

ARCHIS: “Het materiaalgebruik is beheerst en vanzelfsprekend en geworteld in het bestaande”…”op het punt van de respectvolle restauratie is het buitengewoon geslaagd, het Rijksarchief heeft een smoel gekregen waardoor het nu zelfs een toeristische attractie aan het worden is

Het Rijksarchief Limburg is gehuisvest in een middeleeuws kloostercomplex met een 13e-eeuwse mergelkerk. De keuze om de leeszaal in de kerk onder te brengen bracht twee grote uitdagingen met zich mee; de vereiste techniek en de akoestiek.
De technische voorzieningen zijn geïntegreerd in een verhoogde vloer en in de meubels. Ter verbetering van de akoestiek is c.a. 600m2 dempend materiaal verwerkt in het interieur. Het interieurontwerp refereert aan de voorheen religieuze functie van het gebouw, zodat de natuurlijke stilte die mensen overvalt bij het betreden van een kerk, meewerkt aan de verbetering van de akoestiek. Door de ingetogen kleurstelling van het interieur komt de sobere mergelkerk maximaal tot zijn recht.

Stadhuis Leeuwarden

Stadhuis Leeuwarden

Opdrachtgever: Ministerie VROM
Locatie: Leeuwarden
Project: 
restauratie en uitbreiding Stadhuis Leeuwarden
Architect: Marc van Roosmalen,
Historische interieurs: Krijn van den Ende

Interieur: Stephanie Gieles
Fotografie: Joop van Reeken

Het stadhuis van Leeuwarden is gevestigd in een prachtig monumentaal pand, dat in de loop van de jaren echter behoorlijk aangetast was, de ruimte behoefte was gestegen en ook de gemeenteraad van Leeuwarden was zo ver gegroeid dat de monumentale raadzaal niet voldoende ruimte meer bood. Daarnaast bestond de wens om de nieuwe gezagsverhoudingen van het duale bestel op een duidelijke manier  vorm te geven.

 De nieuwe raadzaal bestaat uit een ovale opstelling met twee ringen. De binnenste ring ligt verdiept ten opzichte van de buitenste zodat goede zichtlijnen ontstaan. De voormalige monumentale raadzaal werd omgedoopt tot trouwzaal en multi-functionele ruimte.
Het nieuwe meubilair is bewust zeer terughoudend van vorm om tegenwicht te bieden aan de uitbundige historische omgeving.
Naast de raadzaal en trouwzaal werden de werkkamers van burgemeester en wethouder, vergaderruimtes, kantoren en facilitaire ruimten ontworpen.
Leuk detail is de vergadertafel, gemaakt met houten funderingsplaten die per toeval ontdekt werden bij het uitgraven van de kelders van de Aukamastins, waarschijnlijk daterend uit 1500.

Passage Koninklijk Huwelijk

Passage Koninklijk Huwelijk

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
Project: 
Ontwerp van een passage bij het Koninklijk huwelijk 
Locatie: Amsterdam
Architect: Hans Mol
Ontwerp: Stephanie Gieles  i.s.m. Frank van de Vecht
Lichtontwerp: Stephanie Gieles i.s.m. Karma Design

Tijdens het Koninklijk huwelijk in februari 2002 worden de koninklijke gasten ontvangen in het Paleis op de Dam en wonen ze de dienst bij in de naastgelegen Nieuwe Kerk. Het programma vraagt om een veilige overdekte passage die past binnen de traditie van de Oranjes, er feestelijk uitziet, ruimte biedt voor de NOS-camera’s en voldoet bij extreme weersomstandigheden: windkracht 10 en  -20˚ C.
De passage is vormgegeven als een feestelijke rood-wit-blauwe slinger. De buitenzijde Argentijns blauw, ter ere van de bruid, en de binnenzijde warm wit om kleding en gelaatskleur van de gasten goed uit te laten komen op camerabeeld. Indirecte verlichting zorgt voor aangenaam licht in de passage en een reeks spotjes licht de traditionele rode loper feestelijk uit. De zijkanten zijn voorzien van glazen panelen en verwarmingselementen zodat een veilige en comfortabele passage ontstaat.
De Passarel is bij de troonswisseling in 2013 aangepast en hergebruikt.

Zuiderzee museum

Zuiderzee museum

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst Den Haag
Locatie: Enkhuizen
Project: 
restauratie en uitbreiding Zuiderzeemuseum
Architect: Marc van Roosmalen en Frits Toben
Interieurontwerp: Stephanie Gieles
Fotografie: Robert Oerlemans

TROUW: “Niemand kan meer verdwalen”
COBOUW: “…..Het glazen dak overkapt de nieuwe binnenplaats, die de diverse zalen verbindt tot een logisch en ‘spannend’ geheel. Belangrijkste wijziging: er is nu samenhang tussen de diverse delen van het museum, terwijl vroeger eerder sprake was van een onoverzichtelijk samenraapsel van tentoonstellingen waarin de bezoeker maar moeilijk zijn weg kon vinden.

Het Zuiderzeemuseum is gehuisvest in een verzameling VOC-pakhuizen die versmolten zijn tot één museum met een hoog kruip-door-sluip-door-gevoel. De grootste uitdaging bij verbouwing van het museum is dan ook om de routing helder en inzichtelijk te maken voor het publiek. Uitgangspunt bij het ontwerp van zowel het monumentale binnenmuseum met de kantoren als het nieuwbouw transito-gebouw is de herkenbaarheid voor de bezoeker.
Alle balies en toonbanken hebben lange duidelijke vormen die de geleiding van het publiek door de ruimte bepalen en een gelijksoortige vormgeving. De gekozen materialen, gezandstraald en gebleekt hout, gecoat zeildoek, roestige staalplaat, en klinknagels, refereren aan de scheepvaart zonder in te boeten aan praktische bruikbaarheid.